Collectief naar een duurzaam bedrijventerrein

Het REC Concept staat voor samenwerking, innovatie en duurzaamheid. We geloven dat door gezamenlijke inzet en gecoördineerde stappen we een significant verschil kunnen maken in de transitie naar een duurzame toekomst. Het plan is gericht op het verduurzamen van bedrijventerreinen om als collectief energiepositief en CO2-neutraal te worden en daarbij het landelijke probleem netcongestie te bestrijden. Door te starten met het betrekken van lokale ondernemers en uitvoeren van gedegen haalbaarheidsstudies en diepteanalyses, leggen we de basis voor een duurzame toekomst.

Op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen in Tholen hebben ondernemers een aantal jaren geleden de handen ineengeslagen. Binnen het REC in Tholen is dan ook het concept al operationeel. Dit wordt door Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten als schoolvoorbeeld voor Nederland benoemd.

Benieuwd naar de mogelijkheden op uw bedrijf of bedrijventerrein? Neem vandaag nog contact met ons op en word een deel van deze energieke beweging naar een duurzamere wereld!

Inventarisatie

De eerste stap naar collectieve verduurzaming van een bedrijventerrein is de benadering van de ondernemingen op het bedrijventerrein. In nauw overleg met gemeente, ondernemersvereniging of groep van ondernemers worden ondernemers geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan een energiescan van hun bedrijf. Een On E Target duurzaamheidsadviseur bezoekt de deelnemende bedrijven voor een inventarisatie en maakt een rapport op. De rapportage geeft een duidelijk inzicht in de verduurzamingsmoglijkheden voor het bedrijf en de kosten hiervan.

Meer informatie?

Technisch ontwerp

Het technisch ontwerp van On E Target focust zich zowel op de individuele ondernemers als op het collectief van het bedrijventerrein. Door energiescans te combineren met geavanceerde data-analyse, ontwikkelen we een op maat gemaakt plan dat rekening houdt met de specifieke behoeften van elk bedrijf en de gedeelde doelen van het terrein. Het plan richt zich op slim energiemanagement, en analyseert de economische aspecten zoals kosten, opbrengsten en financieringsopties. Het einddoel is een duurzaamheidsplan dat niet alleen de ecologische voetafdruk verlaagt, maar ook economische voordelen creëert door individuele en collectieve inspanningen samen te brengen.

Meer informatie?

Financiering

Het concept biedt de mogelijkheid om de assets die benodigd zijn voor het hele project op het bedrijventerrein te financieren. Bent u gevestigd in Gelderland? On E Target beschikt over de mogelijkheid om de assets te financieren voor deze provincie waardoor de realisatie zelfs direct van start kan gaan!  

Meer informatie?

Organisatie

On E Target heeft ook nagedacht over de organisatie. De meest gehanteerde vorm is hierbij een lokale REC (Renewable Energy Community) waarin al de afspraken worden gemaakt en een volledige inzage biedt aan alle deelnemers. Binnen deze organisatie ligt de focus op het adviseren, begeleiden en ondersteunen van de deelnemende bedrijven, bedrijventerreinen, instellingen en samenwerkingsverbanden om hun ondernemingen te verduurzamen. Hierbij investeren we in duurzame energieopwekking van deelnemende bedrijven waarbij de gehele bedrijfsterreinen CO2-neutraal en energiepositief worden.

Het is niet noodzakelijk om een pv-installatie te hebben om aan te sluiten bij een REC! Enkel met energie afname kunt u al uw steentje bijdragen aan een duurzaam bedrijventerrein.

Meer informatie?

Realisatie en Exploitatie

Door slimme technologieën en infrastructuur te gebruiken, coördineert het Energy Management Systeem (EMS) met slimme sturing in combinatie met een Energy Hub de vraag en het aanbod van energie op het terrein. Hierdoor kunnen pieken in energieverbruik worden verminderd en ruimte op het elektriciteitsnet worden gecreëerd waardoor netcongestie wordt aangepakt!

On E Target zet de stap naar het leveren van duurzame energie van bedrijventerreinen naar derden (bijvoorbeeld woonwijken), een innovatieve brug slaand tussen bedrijf en gemeenschap. Door de slimme EMS netwerken faciliteren we een duurzame energiestroomen dragen bij aan een lagere ecologische voetafdruk.

Meer informatie?

PARTNERS

Neem contact op!

Zou u graag meer informatie willen verkrijgen over On E Target of onze duurzame REC Concept? Stel uw vraag aan ons en wij nemen zo snel mogelijk met u contact op om de mogelijkheden te bespreken!  U kunt natuurlijk ook gewoon bellen!

Telefoon

088-1184981

Email

info@onetarget.nl

Adres

De Houtakker 51, 6681 CW Bemmel

De Houtakker 51

6681 CW Bemmel

info@onetarget.nl

088-1184981